Pragotěs

Pragotěs je metoda dodatečného utěsňování domovních plynovodů. Tato technologie vznikla jako řešení problému, který vznikl po přechodu v ČR ze Svítiplynu na Zemní plyn. Dřív se na utěsnění spojů plynovodu používal len nebo konopí. Bohužel s přechodem na zemní plyn začal tento prostředek vlivem působení zemního plynu degradovat a vysoušet se, čímž docházelo k únikům plynu z potrubí. Pragotěs je kapalná látka, která se dá do starého potrubí napustit a obnovit těsnost šroubovaných spojů. Po aplikaci je plynovod 100% těsný a provozu schopný. Výrobce hmoty Pragotěs dává na takto opravený plynovod až 10 let záruku. Díky této metodě se dá tedy pohodlně a bezpečně oddálit nákladná rekonstrukce plynovodu. Aplikace technologie je možná za předpokladu, že není potrubí mechanicky poškozeno, proraženo nebo silně napadeno hloubkovou korozí.

Pro vypracování cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.

Proč si nechat utěsnit plynovod Pragotěsem ?

  • Dají se takto utěsňovat jednotlivé byty i celé objekty.
  • Na rozdíl od výměny plynovodu není nikde nic nutné bourat a řezat.
  • Technologie se dá aplikovat v jednom dnu, nedochází tedy ani k delším odstávkám dodávky plynu jako při rekonstrukci.
  • Vyjde často levněji než výměna potrubí.
  • Až 10 let záruka na těsnost od výrobce hmoty Pragotěs.
  • Takto dotěsněné plynovody jsou už i více jak 30 let těsné bez nutnosti znovu hmotu Pragotěs aplikovat.
  • Po aplikaci hmoty Pragotěs dostanete revizní zprávu a tlakovou zkoušku dokládající provozuschopnost plynovodu.